Logo VLC 1NEEW

Klávesové Zkratky Windows 10

PRO USNADNĚNÍ HLEDÁNÍ NA STRÁNCE MŮŽETE HLEDAT POMOCÍ ZKRATKY CTRL + F

OBECNÉ

 • Klávesa s logem Windowskisspng-microsoft-windows-portable-network-graphics-logo-t-aevinel-reino-maldito-descarga-5cb6fb27f33a63.7957470615554957199963.png + L — Zamkne váš počítač.
 • Klávesa s logem Windowskisspng-microsoft-windows-portable-network-graphics-logo-t-aevinel-reino-maldito-descarga-5cb6fb27f33a63.7957470615554957199963.png + D — Zobrazí a skryje plochu.
 • CTRL + X — Vyjme vybranou položku.
 • CTRL + C (nebo CTRL + INSERT) — Zkopíruje vybranou položku.
 • CTRL + V (nebo SHIFT + INSERT) — Vloží vybranou položku.
 • CTRL + Z — Vrátí akci.
 • ALT + TAB — Přepíná mezi spuštěnými aplikacemi.
 • ALT + F4 — Zavře aktivní položku nebo ukončí aktivní aplikaci.
 • F2 — Přejmenuje vybranou položku.
 • F3 — Umožní vyhledat soubor nebo složku v Průzkumníkovi souborů.
 • F4 — Zobrazí seznam panelu Adresa v Průzkumníkovi souborů.
 • F5 — Aktualizuje aktivní okno.
 • F6 — Prochází cyklicky prvky na obrazovce v okně nebo na ploše.
 • F10 — Aktivuje řádek nabídek v aktivní aplikaci.
 • ALT + F8 — Zobrazí heslo na přihlašovací obrazovce.
 • ALT + ESC — Přepíná mezi položkami v pořadí, v jakém byly otevřeny.
 • ALT + podtržené písmeno — Provede příkaz pro toto písmeno.
 • ALT + ENTER — Zobrazí vlastnosti pro vybranou položku.
 • ALT + MEZERNÍK — Otevře místní nabídku pro aktivní okno.
 • ALT + ŠIPKA VLEVO — Přejděte zpět.
 • ALT + ŠIPKA VPRAVO — Přejde vpřed.
 • ALT + PAGE UP — Přejde o jednu obrazovku směrem nahoru.
 • ALT + PAGE DOWN — Přejde o jednu obrazovku směrem dolů.
 • CTRL + F4 — Zavře aktivní dokument nebo záložku.
 • CTRL + A — Vybere všechny položky v dokumentu nebo okně.
 • CTRL + D (nebo DELETE) — Odstraní vybranou položku a přesune ji do koše.
 • CTRL + R (nebo F5) — Aktualizuje aktivní okno.
 • CTRL + Y — Zopakuje akci.
 • CTRL + ŠIPKA VPRAVO — Přesune kurzor na začátek dalšího slova.
 • CTRL + ŠIPKA VLEVO — Přesune kurzor na začátek předchozího slova.
 • CTRL + ŠIPKA DOLŮ — Přesune kurzor na začátek dalšího odstavce.
 • CTRL + ŠIPKA NAHORU — Přesune kurzor na začátek předchozího odstavce.
 • CTRL + ALT + TAB — Pomocí kláves se šipkami můžete přepínat mezi všemi otevřenými aplikacemi.
 • ALT + SHIFT + klávesy se šipkami — Pokud se fokus nachází na skupině nebo dlaždici v nabídce Start, přesunou se v určeném směru.
 • CTRL + SHIFT + klávesy se šipkami — Pokud se fokus nachází na dlaždici v nabídce Start, přesune se tato dlaždice na další dlaždici a vytvoří se složka.
 • CTRL + klávesy se šipkami — Změní velikost nabídky Start, když je otevřená.
 • CTRL + šipka (pro přesun na položku) + MEZERNÍK — Vybere více jednotlivých položek v okně nebo na ploše.
 • CTRL + SHIFT a klávesa se šipkou — Vybere blok textu.
 • CTRL + ESC — Otevře nabídku Start.
 • CTRL + SHIFT + ESC — Otevře Správce úloh.
 • CTRL + SHIFT — Přepne rozložení klávesnice, když je k dispozici více rozložení klávesnice.
 • CTRL + MEZERNÍK — Zapne nebo vypne editor IME pro čínštinu.
 • SHIFT + F10 — Zobrazí místní nabídku pro vybranou položku.
 • SHIFT a jakákoli klávesa se šipkou — Vybere více než jednu položku v okně nebo na ploše nebo text v dokumentu.
 • SHIFT + DELETE — Odstraní vybranou položku bez předchozího přesunutí do koše.
 • ŠIPKA VPRAVO — Otevře vedlejší nabídku vpravo nebo otevře podnabídku.
 • ŠIPKA VLEVO — Otevře vedlejší nabídku vlevo nebo zavře podnabídku.
 • ESC — Zastaví nebo opustí aktuální úkol.
 • PrtScn — Pořídí snímek obrazovky celé obrazovky a ho zkopíruje do schránky.

 

Již od roku 2001, se staráme o Vaše potřeby v oblasti výpočetní techniky.

Prodejem to pro nás nekončí, naopak víme že je potřeba zajistit kvalitní služby zákazníkům.

U nás platíte pouze za odvedenou práci.

QR

Kontakt

 
 • VLCOMP - Ladislav Vít
 • Generála Svobody 45
 • 550 01 Broumov
 • +420 732 405 626
 • +420 733 250 330
 • servis@vlcomp.cz
 • IČO: 67469876