Nastavení soukromí Windows 10

Windows Media Player

# Uninstall Windows Media Player

dism /online /Disable-Feature /FeatureName:MediaPlayback /Quiet /NoRestart

-

Vypnutí automatického restartu po update

# Disable Windows Update automatic restart

Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings" -Name "UxOption" -Type DWord -Value 1

-

Vypnutí služby WAP Push

# Stop and disable WAP Push Service

Stop-Service "dmwappushservice"

Set-Service "dmwappushservice" -StartupType Disabled

-

Vypnutí sledování diagnostiky

# Stop and disable Diagnostics Tracking Service

Stop-Service "DiagTrack"

Set-Service "DiagTrack" -StartupType Disabled

-

Omezí službu Windows Update P2P pouze na lokální síť

# Restrict Windows Update P2P only to local network

Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeliveryOptimization\Config" -Name "DODownloadMode" -Type DWord -Value 1

If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeliveryOptimization")) {

New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeliveryOptimization" | Out-Null }

Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeliveryOptimization" -Name "SystemSettingsDownloadMode" -Type DWord -Value 3

-

Vypnutí ID reklamy

# Disable Advertising ID

If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo")) {

New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo" | Out-Null }

Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo" -Name "Enabled" -Type DWord -Value 0

-

Mobile Menu