Export ovladačů pomocí PowerShellu

Často se stává, že potřebujete ovladače do zařízení, které chcete přeinstalovat. Pro tento účel se hodí příkaz pro export ovladačů pomocí powershell. Samozřejmě vše dělat dříve než začnete reinstalovat operační systém. Stačí zadat do powershell následující příkaz:

Export-WindowsDriver -Online -Destination C:\drivers

Drivers je název složky do které chcete ovladače nahrát.

Mobile Menu